INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
Total Nacional. Datos no ajustados de estacionalidad y calendario. Gasto en consumo final de los hogares. Dato base. Precios corrientes.
Series
CNTR4985
Base
Revisión Extraordinaria 2019 (CNTR, CTNFSI)
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2023T2 196.863,0 Provisional
2023T1 197.918,0 Provisional
2022T4 189.317,0 Provisional
2022T3 191.092,0 Provisional
2022T2 187.190,0 Provisional
2022T1 184.226,0 Provisional
2021T4 178.728,0 Provisional
2021T3 170.748,0 Provisional
2021T2 165.853,0 Provisional
2021T1 158.059,0 Provisional
2020T4 157.282,0 Definitivo
2020T3 160.136,0 Definitivo
2020T2 129.477,0 Definitivo
2020T1 167.757,0 Definitivo
2019T4 177.592,0 Definitivo
2019T3 173.805,0 Definitivo
2019T2 171.914,0 Definitivo
2019T1 177.997,0 Definitivo
2018T4 174.550,0 Definitivo
2018T3 170.003,0 Definitivo
2018T2 169.408,0 Definitivo
2018T1 174.100,0 Definitivo
2017T4 169.820,0 Definitivo
2017T3 164.165,0 Definitivo
2017T2 164.143,0 Definitivo
2017T1 168.020,0 Definitivo
2016T4 162.877,0 Definitivo
2016T3 157.737,0 Definitivo
2016T2 156.481,0 Definitivo
2016T1 159.228,0 Definitivo
2015T4 157.109,0 Definitivo
2015T3 153.486,0 Definitivo
2015T2 152.631,0 Definitivo
2015T1 155.288,0 Definitivo
2014T4 152.546,0 Definitivo
2014T3 148.434,0 Definitivo
2014T2 148.618,0 Definitivo
2014T1 151.988,0 Definitivo
2013T4 150.004,0 Definitivo
2013T3 144.817,0 Definitivo
2013T2 145.316,0 Definitivo
2013T1 150.700,0 Definitivo
2012T4 150.506,0 Definitivo
2012T3 146.328,0 Definitivo
2012T2 149.528,0 Definitivo
2012T1 156.419,0 Definitivo
2011T4 153.097,0 Definitivo
2011T3 148.914,0 Definitivo
2011T2 151.469,0 Definitivo
2011T1 157.906,0 Definitivo
2010T4 155.985,0 Definitivo
2010T3 149.057,0 Definitivo
2010T2 151.639,0 Definitivo
2010T1 155.668,0 Definitivo
2009T4 151.798,0 Definitivo
2009T3 144.967,0 Definitivo
2009T2 146.832,0 Definitivo
2009T1 154.893,0 Definitivo
2008T4 155.687,0 Definitivo
2008T3 151.794,0 Definitivo
2008T2 156.666,0 Definitivo
2008T1 162.866,0 Definitivo
2007T4 158.770,0 Definitivo
2007T3 147.986,0 Definitivo
2007T2 150.221,0 Definitivo
2007T1 152.767,0 Definitivo
2006T4 147.637,0 Definitivo
2006T3 139.223,0 Definitivo
2006T2 141.383,0 Definitivo
2006T1 142.612,0 Definitivo
2005T4 138.144,0 Definitivo
2005T3 129.611,0 Definitivo
2005T2 130.815,0 Definitivo
2005T1 131.454,0 Definitivo
2004T4 128.470,0 Definitivo
2004T3 120.665,0 Definitivo
2004T2 121.046,0 Definitivo
2004T1 122.753,0 Definitivo
2003T4 119.775,0 Definitivo
2003T3 111.929,0 Definitivo
2003T2 112.223,0 Definitivo
2003T1 113.546,0 Definitivo
2002T4 113.132,0 Definitivo
2002T3 105.771,0 Definitivo
2002T2 105.837,0 Definitivo
2002T1 108.043,0 Definitivo
2001T4 106.430,0 Definitivo
2001T3 100.450,0 Definitivo
2001T2 99.827,0 Definitivo
2001T1 102.224,0 Definitivo
2000T4 99.698,0 Definitivo
2000T3 92.816,0 Definitivo
2000T2 92.258,0 Definitivo
2000T1 95.568,0 Definitivo
1999T4 93.040,0 Definitivo
1999T3 85.803,0 Definitivo
1999T2 84.678,0 Definitivo
1999T1 86.038,0 Definitivo
1998T4 87.713,0 Definitivo
1998T3 79.568,0 Definitivo
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available