Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
Rentas de la propiedad distintas del interés
Series
FMI2477
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2022T1 1 Definitivo
2021T4 1 Definitivo
2021T3 1 Definitivo
2021T2 4 Definitivo
2021T1 1 Definitivo
2020T4 2 Definitivo
2020T3 1 Definitivo
2020T2 3 Definitivo
2020T1 1 Definitivo
2019T4 1 Definitivo
2019T3 1 Definitivo
2019T2 1 Definitivo
2019T1 8 Definitivo
2018T4 1 Definitivo
2018T3 1 Definitivo
2018T2 2 Definitivo
2018T1 7 Definitivo
2017T4 1 Definitivo
2017T3 1 Definitivo
2017T2 2 Definitivo
2017T1 7 Definitivo
2016T4 1 Definitivo
2016T3 2 Definitivo
2016T2 0 Definitivo
2016T1 8 Definitivo
2015T4 1 Definitivo
2015T3 2 Definitivo
2015T2 1 Definitivo
2015T1 7 Definitivo
2014T4 0 Definitivo
2014T3 2 Definitivo
2014T2 1 Definitivo
2014T1 7 Definitivo
2013T4 4 Definitivo
2013T3 1 Definitivo
2013T2 0 Definitivo
2013T1 7 Definitivo
2012T4 1 Definitivo
2012T3 9 Definitivo
2012T2 1 Definitivo
2012T1 0 Definitivo
2011T4 1 Definitivo
2011T3 0 Definitivo
2011T2 8 Definitivo
2011T1 0 Definitivo
2010T4 6 Definitivo
2010T3 1 Definitivo
2010T2 2 Definitivo
2010T1 1 Definitivo
2009T4 2 Definitivo
2009T3 6 Definitivo
2009T2 4 Definitivo
2009T1 2 Definitivo
2008T4 2 Definitivo
2008T3 2 Definitivo
2008T2 2 Definitivo
2008T1 6 Definitivo
2007T4 4 Definitivo
2007T3 5 Definitivo
2007T2 5 Definitivo
2007T1 9 Definitivo
2006T4 3 Definitivo
2006T3 3 Definitivo
2006T2 4 Definitivo
2006T1 8 Definitivo
2005T4 3 Definitivo
2005T3 3 Definitivo
2005T2 3 Definitivo
2005T1 7 Definitivo
2004T4 3 Definitivo
2004T3 2 Definitivo
2004T2 2 Definitivo
2004T1 5 Definitivo
2003T4 3 Definitivo
2003T3 2 Definitivo
2003T2 3 Definitivo
2003T1 7 Definitivo
2002T4 3 Definitivo
2002T3 1 Definitivo
2002T2 1 Definitivo
2002T1 4 Definitivo
2001T4 1 Definitivo
2001T3 1 Definitivo
2001T2 3 Definitivo
2001T1 2 Definitivo
2000T4 3 Definitivo
2000T3 1 Definitivo
2000T2 2 Definitivo
2000T1 1 Definitivo
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available