INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
DATO. SECTOR EXTERIOR. Balanza de pagos. Cuenta financiera. Inversión directa. Variación neta de activos.
Series
FMI515
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2023T4 1.008 Valor normal
2023T3 13.421 Valor normal
2023T2 154 Valor normal
2023T1 14.553 Valor normal
2022T4 12.366 Valor normal
2022T3 7.410 Valor normal
2022T2 12.315 Valor normal
2022T1 15.773 Valor normal
2021T4 -3.360 Valor normal
2021T3 5.981 Valor normal
2021T2 16.166 Valor normal
2021T1 11.997 Valor normal
2020T4 9.705 Valor normal
2020T3 16.395 Valor normal
2020T2 9.673 Valor normal
2020T1 13.677 Valor normal
2019T4 -3.891 Valor normal
2019T3 8.455 Valor normal
2019T2 13.959 Valor normal
2019T1 12.345 Valor normal
2018T4 -2.447 Valor normal
2018T3 13.167 Valor normal
2018T2 8.662 Valor normal
2018T1 12.426 Valor normal
2017T4 2.764 Valor normal
2017T3 14.374 Valor normal
2017T2 8.066 Valor normal
2017T1 16.072 Valor normal
2016T4 3.336 Valor normal
2016T3 10.971 Valor normal
2016T2 19.199 Valor normal
2016T1 17.340 Valor normal
2015T4 1.457 Valor normal
2015T3 14.892 Valor normal
2015T2 23.223 Valor normal
2015T1 11.117 Valor normal
2014T4 5.505 Valor normal
2014T3 8.894 Valor normal
2014T2 7.272 Valor normal
2014T1 12.614 Valor normal
2013T4 2.233 Valor normal
2013T3 8.237 Valor normal
2013T2 5.879 Valor normal
2013T1 8.696 Valor normal
2012T4 -4.568 Valor normal
2012T3 -185 Valor normal
2012T2 2.245 Valor normal
2012T1 578 Valor normal
2011T4 5.872 Valor normal
2011T3 8.077 Valor normal
2011T2 3.559 Valor normal
2011T1 15.011 Valor normal
2010T4 4.283 Valor normal
2010T3 17.707 Valor normal
2010T2 4.578 Valor normal
2010T1 2.418 Valor normal
2009T4 1.350 Valor normal
2009T3 1.810 Valor normal
2009T2 -1.408 Valor normal
2009T1 10.006 Valor normal
2008T4 17.240 Valor normal
2008T3 12.581 Valor normal
2008T2 11.234 Valor normal
2008T1 11.067 Valor normal
2007T4 43.274 Valor normal
2007T3 12.573 Valor normal
2007T2 36.924 Valor normal
2007T1 12.770 Valor normal
2006T4 13.610 Valor normal
2006T3 18.616 Valor normal
2006T2 19.146 Valor normal
2006T1 32.492 Valor normal
2005T4 11.779 Valor normal
2005T3 3.352 Valor normal
2005T2 9.063 Valor normal
2005T1 11.878 Valor normal
2004T4 26.898 Valor normal
2004T3 9.594 Valor normal
2004T2 7.314 Valor normal
2004T1 5.380 Valor normal
2003T4 8.443 Valor normal
2003T3 8.483 Valor normal
2003T2 4.058 Valor normal
2003T1 8.982 Valor normal
2002T4 18.717 Valor normal
2002T3 2.190 Valor normal
2002T2 10.270 Valor normal
2002T1 3.079 Valor normal
2001T4 4.541 Valor normal
2001T3 9.192 Valor normal
2001T2 16.909 Valor normal
2001T1 7.193 Valor normal
2000T4 19.108 Valor normal
2000T3 23.796 Valor normal
2000T2 15.552 Valor normal
2000T1 6.532 Valor normal
1999T4 11.426 Valor normal
1999T3 6.168 Valor normal
1999T2 21.210 Valor normal
1999T1 3.913 Valor normal
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available