INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
DATO. SECTOR EXTERIOR. Balanza de pagos. Cuenta financiera. Inversión de cartera. Variación neta de activos.
Series
FMI517
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2024T1 26.069 Valor normal
2023T4 3.597 Valor normal
2023T3 1.103 Valor normal
2023T2 13.869 Valor normal
2023T1 25.615 Valor normal
2022T4 4.897 Valor normal
2022T3 7.050 Valor normal
2022T2 19.177 Valor normal
2022T1 23.479 Valor normal
2021T4 24.768 Valor normal
2021T3 10.232 Valor normal
2021T2 30.120 Valor normal
2021T1 40.016 Valor normal
2020T4 29.538 Valor normal
2020T3 15.594 Valor normal
2020T2 31.813 Valor normal
2020T1 15.192 Valor normal
2019T4 16.000 Valor normal
2019T3 4.207 Valor normal
2019T2 15.619 Valor normal
2019T1 -2.543 Valor normal
2018T4 -644 Valor normal
2018T3 17.838 Valor normal
2018T2 11.948 Valor normal
2018T1 26.847 Valor normal
2017T4 17.030 Valor normal
2017T3 10.656 Valor normal
2017T2 25.371 Valor normal
2017T1 33.467 Valor normal
2016T4 10.205 Valor normal
2016T3 9.453 Valor normal
2016T2 9.133 Valor normal
2016T1 8.803 Valor normal
2015T4 3.420 Valor normal
2015T3 13.628 Valor normal
2015T2 27.420 Valor normal
2015T1 35.379 Valor normal
2014T4 9.582 Valor normal
2014T3 16.461 Valor normal
2014T2 2.264 Valor normal
2014T1 19.817 Valor normal
2013T4 -1.394 Valor normal
2013T3 -6.727 Valor normal
2013T2 -4.878 Valor normal
2013T1 -1.684 Valor normal
2012T4 13.885 Valor normal
2012T3 -10.312 Valor normal
2012T2 -11.705 Valor normal
2012T1 -1.842 Valor normal
2011T4 -14.438 Valor normal
2011T3 -5.020 Valor normal
2011T2 -9.208 Valor normal
2011T1 -8.204 Valor normal
2010T4 -18.570 Valor normal
2010T3 -19.700 Valor normal
2010T2 -30.662 Valor normal
2010T1 -1.502 Valor normal
2009T4 -181 Valor normal
2009T3 352 Valor normal
2009T2 8.337 Valor normal
2009T1 -9.659 Valor normal
2008T4 -7.949 Valor normal
2008T3 -4.833 Valor normal
2008T2 -8.076 Valor normal
2008T1 629 Valor normal
2007T4 -8.378 Valor normal
2007T3 -10.383 Valor normal
2007T2 11.617 Valor normal
2007T1 13.890 Valor normal
2006T4 12.281 Valor normal
2006T3 -2.470 Valor normal
2006T2 -22.009 Valor normal
2006T1 22.887 Valor normal
2005T4 36.424 Valor normal
2005T3 25.805 Valor normal
2005T2 21.240 Valor normal
2005T1 14.043 Valor normal
2004T4 8.078 Valor normal
2004T3 -2.584 Valor normal
2004T2 16.146 Valor normal
2004T1 10.607 Valor normal
2003T4 13.570 Valor normal
2003T3 28.658 Valor normal
2003T2 17.269 Valor normal
2003T1 21.558 Valor normal
2002T4 3.969 Valor normal
2002T3 3.582 Valor normal
2002T2 11.823 Valor normal
2002T1 12.499 Valor normal
2001T4 17.502 Valor normal
2001T3 3.526 Valor normal
2001T2 15.230 Valor normal
2001T1 13.969 Valor normal
2000T4 27.250 Valor normal
2000T3 10.868 Valor normal
2000T2 13.857 Valor normal
2000T1 13.055 Valor normal
1999T4 4.876 Valor normal
1999T3 5.122 Valor normal
1999T2 19.790 Valor normal
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available