INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
DATO. SECTOR EXTERIOR. Balanza de pagos. Cuenta Financiera. Otra inversión. Variación neta de activos
Series
FMI520
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2023T4 40.912 Valor normal
2023T3 7.952 Valor normal
2023T2 29.092 Valor normal
2023T1 -8.171 Valor normal
2022T4 15.295 Valor normal
2022T3 14.504 Valor normal
2022T2 11.633 Valor normal
2022T1 29.416 Valor normal
2021T4 22.620 Valor normal
2021T3 -1.141 Valor normal
2021T2 23.440 Valor normal
2021T1 5.515 Valor normal
2020T4 -13.888 Valor normal
2020T3 -24.234 Valor normal
2020T2 12.111 Valor normal
2020T1 50.406 Valor normal
2019T4 26.020 Valor normal
2019T3 2.702 Valor normal
2019T2 16.057 Valor normal
2019T1 28.715 Valor normal
2018T4 20.956 Valor normal
2018T3 11.307 Valor normal
2018T2 21.135 Valor normal
2018T1 9.751 Valor normal
2017T4 21.847 Valor normal
2017T3 1.502 Valor normal
2017T2 -2.600 Valor normal
2017T1 14.512 Valor normal
2016T4 3.243 Valor normal
2016T3 375 Valor normal
2016T2 16.592 Valor normal
2016T1 794 Valor normal
2015T4 5.601 Valor normal
2015T3 7.625 Valor normal
2015T2 -7.281 Valor normal
2015T1 10.054 Valor normal
2014T4 -9.078 Valor normal
2014T3 -2.901 Valor normal
2014T2 26.248 Valor normal
2014T1 1.971 Valor normal
2013T4 3.248 Valor normal
2013T3 -29.366 Valor normal
2013T2 -9.575 Valor normal
2013T1 -4.605 Valor normal
2012T4 8.031 Valor normal
2012T3 -24.980 Valor normal
2012T2 37.191 Valor normal
2012T1 23.770 Valor normal
2011T4 11.052 Valor normal
2011T3 -83 Valor normal
2011T2 10.554 Valor normal
2011T1 7.502 Valor normal
2010T4 25.094 Valor normal
2010T3 -7.131 Valor normal
2010T2 14.114 Valor normal
2010T1 -8.130 Valor normal
2009T4 9.964 Valor normal
2009T3 6.591 Valor normal
2009T2 231 Valor normal
2009T1 -22.231 Valor normal
2008T4 -33.018 Valor normal
2008T3 -6.096 Valor normal
2008T2 34.120 Valor normal
2008T1 853 Valor normal
2007T4 -12.990 Valor normal
2007T3 -3.876 Valor normal
2007T2 12.496 Valor normal
2007T1 35.747 Valor normal
2006T4 18.036 Valor normal
2006T3 12.498 Valor normal
2006T2 27.778 Valor normal
2006T1 32.953 Valor normal
2005T4 14.693 Valor normal
2005T3 1.695 Valor normal
2005T2 12.774 Valor normal
2005T1 12.340 Valor normal
2004T4 14.277 Valor normal
2004T3 1.892 Valor normal
2004T2 18.721 Valor normal
2004T1 10.771 Valor normal
2003T4 12.392 Valor normal
2003T3 -5.692 Valor normal
2003T2 4.743 Valor normal
2003T1 1.665 Valor normal
2002T4 9.235 Valor normal
2002T3 4.101 Valor normal
2002T2 12.883 Valor normal
2002T1 19.238 Valor normal
2001T4 -2.420 Valor normal
2001T3 -3.178 Valor normal
2001T2 -9.862 Valor normal
2001T1 5.517 Valor normal
2000T4 7.947 Valor normal
2000T3 17.220 Valor normal
2000T2 -376 Valor normal
2000T1 233 Valor normal
1999T4 9.668 Valor normal
1999T3 2.132 Valor normal
1999T2 -6.903 Valor normal
1999T1 20.094 Valor normal
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available