INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
DATO. SECTOR EXTERIOR. Balanza de pagos. Cuenta Financiera. Otra inversión. Variación neta de pasivos
Series
FMI521
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2023T2 -12.582 Valor normal
2023T1 6.396 Valor normal
2022T4 19.338 Valor normal
2022T3 690 Valor normal
2022T2 22.338 Valor normal
2022T1 49.942 Valor normal
2021T4 28.131 Valor normal
2021T3 7.212 Valor normal
2021T2 11.369 Valor normal
2021T1 11.683 Valor normal
2020T4 29.073 Valor normal
2020T3 415 Valor normal
2020T2 34.128 Valor normal
2020T1 38.888 Valor normal
2019T4 24.720 Valor normal
2019T3 -23.416 Valor normal
2019T2 -2.781 Valor normal
2019T1 926 Valor normal
2018T4 9.511 Valor normal
2018T3 -500 Valor normal
2018T2 13.845 Valor normal
2018T1 15.979 Valor normal
2017T4 10.693 Valor normal
2017T3 4.182 Valor normal
2017T2 -3.167 Valor normal
2017T1 44.845 Valor normal
2016T4 502 Valor normal
2016T3 2.894 Valor normal
2016T2 30.989 Valor normal
2016T1 31.878 Valor normal
2015T4 -3.506 Valor normal
2015T3 10.556 Valor normal
2015T2 7.926 Valor normal
2015T1 22.054 Valor normal
2014T4 -21.777 Valor normal
2014T3 19.432 Valor normal
2014T2 -14.512 Valor normal
2014T1 24.905 Valor normal
2013T4 -62.160 Valor normal
2013T3 -54.786 Valor normal
2013T2 -21.678 Valor normal
2013T1 -5.572 Valor normal
2012T4 -51.932 Valor normal
2012T3 -44.915 Valor normal
2012T2 91.821 Valor normal
2012T1 58.259 Valor normal
2011T4 40.832 Valor normal
2011T3 27.941 Valor normal
2011T2 48.719 Valor normal
2011T1 -4.058 Valor normal
2010T4 4.381 Valor normal
2010T3 -17.685 Valor normal
2010T2 26.983 Valor normal
2010T1 803 Valor normal
2009T4 -69 Valor normal
2009T3 3.117 Valor normal
2009T2 4.792 Valor normal
2009T1 -2.781 Valor normal
2008T4 7.154 Valor normal
2008T3 2.836 Valor normal
2008T2 35.821 Valor normal
2008T1 56.656 Valor normal
2007T4 42.169 Valor normal
2007T3 25.292 Valor normal
2007T2 18.030 Valor normal
2007T1 20.208 Valor normal
2006T4 21.677 Valor normal
2006T3 6.455 Valor normal
2006T2 -22.744 Valor normal
2006T1 37.863 Valor normal
2005T4 24.778 Valor normal
2005T3 22.167 Valor normal
2005T2 11.284 Valor normal
2005T1 13.566 Valor normal
2004T4 2.369 Valor normal
2004T3 -7.833 Valor normal
2004T2 26.887 Valor normal
2004T1 2.473 Valor normal
2003T4 10.601 Valor normal
2003T3 24.240 Valor normal
2003T2 9.044 Valor normal
2003T1 21.774 Valor normal
2002T4 6.721 Valor normal
2002T3 1.369 Valor normal
2002T2 21.702 Valor normal
2002T1 26.031 Valor normal
2001T4 6.712 Valor normal
2001T3 5.726 Valor normal
2001T2 -415 Valor normal
2001T1 21.242 Valor normal
2000T4 20.138 Valor normal
2000T3 18.063 Valor normal
2000T2 10.644 Valor normal
2000T1 10.339 Valor normal
1999T4 7.681 Valor normal
1999T3 -2.934 Valor normal
1999T2 17.845 Valor normal
1999T1 17.888 Valor normal
1998T4 1.430 Valor normal
1998T3 14.201 Valor normal
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available