INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
DATO. SECTOR EXTERIOR. Posición de inversión internacional neta. Inversión directa. Activos
Series
FMI526
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2023T2 801.966 Valor normal
2023T1 793.078 Valor normal
2022T4 779.903 Valor normal
2022T3 792.126 Valor normal
2022T2 775.065 Valor normal
2022T1 761.962 Valor normal
2021T4 734.460 Valor normal
2021T3 736.087 Valor normal
2021T2 731.319 Valor normal
2021T1 706.272 Valor normal
2020T4 685.936 Valor normal
2020T3 686.607 Valor normal
2020T2 687.871 Valor normal
2020T1 699.568 Valor normal
2019T4 734.452 Valor normal
2019T3 728.110 Valor normal
2019T2 722.973 Valor normal
2019T1 713.622 Valor normal
2018T4 686.600 Valor normal
2018T3 683.496 Valor normal
2018T2 675.819 Valor normal
2018T1 678.668 Valor normal
2017T4 674.947 Valor normal
2017T3 680.605 Valor normal
2017T2 673.306 Valor normal
2017T1 685.287 Valor normal
2016T4 661.271 Valor normal
2016T3 643.693 Valor normal
2016T2 644.695 Valor normal
2016T1 620.520 Valor normal
2015T4 614.298 Valor normal
2015T3 602.737 Valor normal
2015T2 613.635 Valor normal
2015T1 605.241 Valor normal
2014T4 559.659 Valor normal
2014T3 576.057 Valor normal
2014T2 553.942 Valor normal
2014T1 543.282 Valor normal
2013T4 537.111 Valor normal
2013T3 546.573 Valor normal
2013T2 542.357 Valor normal
2013T1 559.043 Valor normal
2012T4 548.295 Valor normal
2012T3 516.016 Valor normal
2012T2 526.800 Valor normal
2012T1 528.430 Valor normal
2011T4 528.534 Valor normal
2011T3 516.047 Valor normal
2011T2 519.172 Valor normal
2011T1 513.789 Valor normal
2010T4 516.977 Valor normal
2010T3 501.873 Valor normal
2010T2 501.741 Valor normal
2010T1 488.275 Valor normal
2009T4 481.284 Valor normal
2009T3 465.737 Valor normal
2009T2 457.317 Valor normal
2009T1 451.128 Valor normal
2008T4 457.253 Valor normal
2008T3 455.356 Valor normal
2008T2 440.736 Valor normal
2008T1 425.299 Valor normal
2007T4 424.909 Valor normal
2007T3 394.442 Valor normal
2007T2 393.453 Valor normal
2007T1 359.359 Valor normal
2006T4 353.284 Valor normal
2006T3 348.305 Valor normal
2006T2 330.302 Valor normal
2006T1 317.294 Valor normal
2005T4 272.681 Valor normal
2005T3 254.961 Valor normal
2005T2 251.993 Valor normal
2005T1 240.001 Valor normal
2004T4 224.770 Valor normal
2004T3 207.799 Valor normal
2004T2 202.562 Valor normal
2004T1 200.625 Valor normal
2003T4 192.303 Valor normal
2003T3 183.500 Valor normal
2003T2 168.532 Valor normal
2003T1 169.026 Valor normal
2002T4 166.324 Valor normal
2002T3 174.597 Valor normal
2002T2 174.245 Valor normal
2002T1 174.579 Valor normal
2001T4 174.436 Valor normal
2001T3 172.135 Valor normal
2001T2 172.927 Valor normal
2001T1 161.068 Valor normal
2000T4 153.338 Valor normal
2000T3 150.882 Valor normal
2000T2 128.656 Valor normal
2000T1 118.283 Valor normal
1999T4 109.055 Valor normal
1999T3 94.042 Valor normal
1999T2 87.379 Valor normal
1999T1 61.916 Valor normal
1998T4 55.637 Valor normal
1998T3 52.010 Valor normal
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available