INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
DATO. SECTOR EXTERIOR. Posición de inversión internacional neta. Inversión en cartera. Participaciones de capital y en fondos de inversión. Activos
Series
FMI533
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2023T2 433.119 Valor normal
2023T1 421.803 Valor normal
2022T4 401.440 Valor normal
2022T3 401.897 Valor normal
2022T2 419.407 Valor normal
2022T1 462.100 Valor normal
2021T4 496.267 Valor normal
2021T3 465.630 Valor normal
2021T2 457.426 Valor normal
2021T1 424.913 Valor normal
2020T4 391.933 Valor normal
2020T3 350.903 Valor normal
2020T2 337.970 Valor normal
2020T1 301.113 Valor normal
2019T4 351.816 Valor normal
2019T3 331.521 Valor normal
2019T2 324.042 Valor normal
2019T1 315.868 Valor normal
2018T4 291.306 Valor normal
2018T3 315.939 Valor normal
2018T2 308.129 Valor normal
2018T1 304.158 Valor normal
2017T4 296.662 Valor normal
2017T3 283.049 Valor normal
2017T2 270.268 Valor normal
2017T1 256.058 Valor normal
2016T4 234.182 Valor normal
2016T3 221.744 Valor normal
2016T2 215.101 Valor normal
2016T1 214.053 Valor normal
2015T4 224.561 Valor normal
2015T3 210.160 Valor normal
2015T2 216.760 Valor normal
2015T1 207.548 Valor normal
2014T4 174.894 Valor normal
2014T3 164.479 Valor normal
2014T2 154.387 Valor normal
2014T1 145.543 Valor normal
2013T4 138.892 Valor normal
2013T3 128.010 Valor normal
2013T2 121.991 Valor normal
2013T1 116.203 Valor normal
2012T4 104.500 Valor normal
2012T3 99.124 Valor normal
2012T2 94.415 Valor normal
2012T1 96.133 Valor normal
2011T4 88.024 Valor normal
2011T3 88.668 Valor normal
2011T2 104.064 Valor normal
2011T1 105.024 Valor normal
2010T4 103.072 Valor normal
2010T3 98.657 Valor normal
2010T2 97.153 Valor normal
2010T1 99.172 Valor normal
2009T4 86.248 Valor normal
2009T3 78.100 Valor normal
2009T2 65.677 Valor normal
2009T1 57.145 Valor normal
2008T4 68.141 Valor normal
2008T3 89.444 Valor normal
2008T2 105.354 Valor normal
2008T1 112.576 Valor normal
2007T4 142.816 Valor normal
2007T3 152.817 Valor normal
2007T2 165.425 Valor normal
2007T1 151.558 Valor normal
2006T4 142.094 Valor normal
2006T3 134.559 Valor normal
2006T2 130.221 Valor normal
2006T1 127.571 Valor normal
2005T4 109.630 Valor normal
2005T3 98.562 Valor normal
2005T2 88.045 Valor normal
2005T1 84.008 Valor normal
2004T4 80.980 Valor normal
2004T3 73.694 Valor normal
2004T2 78.134 Valor normal
2004T1 73.282 Valor normal
2003T4 64.114 Valor normal
2003T3 58.144 Valor normal
2003T2 52.574 Valor normal
2003T1 48.153 Valor normal
2002T4 50.712 Valor normal
2002T3 56.624 Valor normal
2002T2 65.225 Valor normal
2002T1 75.496 Valor normal
2001T4 74.596 Valor normal
2001T3 66.921 Valor normal
2001T2 80.528 Valor normal
2001T1 79.333 Valor normal
2000T4 83.918 Valor normal
2000T3 65.518 Valor normal
2000T2 60.718 Valor normal
2000T1 55.919 Valor normal
1999T4 42.282 Valor normal
1999T3 32.760 Valor normal
1999T2 30.397 Valor normal
1999T1 24.648 Valor normal
1998T4 20.250 Valor normal
1998T3 15.507 Valor normal
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available