INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
DATO. SECTOR EXTERIOR. Posición de inversión internacional neta. Otra inversión
Series
FMI545
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2023T4 -381.409 Valor normal
2023T3 -412.462 Valor normal
2023T2 -433.626 Valor normal
2023T1 -474.933 Valor normal
2022T4 -457.588 Valor normal
2022T3 -453.142 Valor normal
2022T2 -470.298 Valor normal
2022T1 -463.092 Valor normal
2021T4 -444.813 Valor normal
2021T3 -441.514 Valor normal
2021T2 -433.994 Valor normal
2021T1 -445.247 Valor normal
2020T4 -442.027 Valor normal
2020T3 -396.461 Valor normal
2020T2 -369.957 Valor normal
2020T1 -347.768 Valor normal
2019T4 -362.392 Valor normal
2019T3 -363.665 Valor normal
2019T2 -391.652 Valor normal
2019T1 -409.797 Valor normal
2018T4 -440.240 Valor normal
2018T3 -450.931 Valor normal
2018T2 -463.135 Valor normal
2018T1 -471.161 Valor normal
2017T4 -464.685 Valor normal
2017T3 -471.591 Valor normal
2017T2 -467.976 Valor normal
2017T1 -466.745 Valor normal
2016T4 -436.661 Valor normal
2016T3 -441.744 Valor normal
2016T2 -439.396 Valor normal
2016T1 -425.574 Valor normal
2015T4 -390.703 Valor normal
2015T3 -398.324 Valor normal
2015T2 -394.712 Valor normal
2015T1 -380.571 Valor normal
2014T4 -368.908 Valor normal
2014T3 -382.031 Valor normal
2014T2 -360.771 Valor normal
2014T1 -400.912 Valor normal
2013T4 -379.045 Valor normal
2013T3 -444.505 Valor normal
2013T2 -470.069 Valor normal
2013T1 -482.468 Valor normal
2012T4 -483.038 Valor normal
2012T3 -548.703 Valor normal
2012T2 -569.126 Valor normal
2012T1 -501.301 Valor normal
2011T4 -460.678 Valor normal
2011T3 -429.686 Valor normal
2011T2 -394.492 Valor normal
2011T1 -351.286 Valor normal
2010T4 -360.838 Valor normal
2010T3 -375.245 Valor normal
2010T2 -389.046 Valor normal
2010T1 -362.616 Valor normal
2009T4 -341.039 Valor normal
2009T3 -346.984 Valor normal
2009T2 -351.373 Valor normal
2009T1 -342.625 Valor normal
2008T4 -316.110 Valor normal
2008T3 -280.451 Valor normal
2008T2 -269.129 Valor normal
2008T1 -266.604 Valor normal
2007T4 -213.227 Valor normal
2007T3 -171.288 Valor normal
2007T2 -143.252 Valor normal
2007T1 -136.839 Valor normal
2006T4 -153.893 Valor normal
2006T3 -151.328 Valor normal
2006T2 -150.509 Valor normal
2006T1 -193.792 Valor normal
2005T4 -208.406 Valor normal
2005T3 -197.443 Valor normal
2005T2 -175.158 Valor normal
2005T1 -167.860 Valor normal
2004T4 -169.325 Valor normal
2004T3 -181.028 Valor normal
2004T2 -191.652 Valor normal
2004T1 -181.569 Valor normal
2003T4 -186.733 Valor normal
2003T3 -191.723 Valor normal
2003T2 -166.582 Valor normal
2003T1 -162.580 Valor normal
2002T4 -142.744 Valor normal
2002T3 -150.224 Valor normal
2002T2 -153.025 Valor normal
2002T1 -149.026 Valor normal
2001T4 -138.128 Valor normal
2001T3 -131.284 Valor normal
2001T2 -130.537 Valor normal
2001T1 -121.026 Valor normal
2000T4 -101.222 Valor normal
2000T3 -97.801 Valor normal
2000T2 -98.697 Valor normal
2000T1 -85.631 Valor normal
1999T4 -69.217 Valor normal
1999T3 -73.121 Valor normal
1999T2 -79.763 Valor normal
1999T1 -60.192 Valor normal
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available