INEbase. CONSUL
Print  Bar 
 Bar  Graph

:
:
DATO. SECTOR EXTERIOR. Posición de inversión internacional neta. Deuda externa
Series
FMI555
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
Scale
Millones
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2023T4 2.419.143 Valor normal
2023T3 2.366.620 Valor normal
2023T2 2.374.212 Valor normal
2023T1 2.344.356 Valor normal
2022T4 2.326.605 Valor normal
2022T3 2.331.252 Valor normal
2022T2 2.325.892 Valor normal
2022T1 2.348.414 Valor normal
2021T4 2.335.982 Valor normal
2021T3 2.330.763 Valor normal
2021T2 2.306.600 Valor normal
2021T1 2.271.344 Valor normal
2020T4 2.237.999 Valor normal
2020T3 2.213.307 Valor normal
2020T2 2.213.121 Valor normal
2020T1 2.157.207 Valor normal
2019T4 2.113.943 Valor normal
2019T3 2.115.905 Valor normal
2019T2 2.091.327 Valor normal
2019T1 2.060.105 Valor normal
2018T4 2.023.961 Valor normal
2018T3 2.023.853 Valor normal
2018T2 2.013.419 Valor normal
2018T1 1.995.999 Valor normal
2017T4 1.954.154 Valor normal
2017T3 1.934.320 Valor normal
2017T2 1.936.914 Valor normal
2017T1 1.923.797 Valor normal
2016T4 1.879.494 Valor normal
2016T3 1.887.084 Valor normal
2016T2 1.876.843 Valor normal
2016T1 1.844.314 Valor normal
2015T4 1.819.722 Valor normal
2015T3 1.820.826 Valor normal
2015T2 1.801.955 Valor normal
2015T1 1.827.312 Valor normal
2014T4 1.745.720 Valor normal
2014T3 1.750.044 Valor normal
2014T2 1.722.800 Valor normal
2014T1 1.691.110 Valor normal
2013T4 1.638.915 Valor normal
2013T3 1.653.141 Valor normal
2013T2 1.695.586 Valor normal
2013T1 1.732.331 Valor normal
2012T4 1.727.543 Valor normal
2012T3 1.734.209 Valor normal
2012T2 1.779.798 Valor normal
2012T1 1.769.818 Valor normal
2011T4 1.756.150 Valor normal
2011T3 1.762.421 Valor normal
2011T2 1.738.160 Valor normal
2011T1 1.715.781 Valor normal
2010T4 1.732.846 Valor normal
2010T3 1.763.114 Valor normal
2010T2 1.781.838 Valor normal
2010T1 1.800.374 Valor normal
2009T4 1.778.638 Valor normal
2009T3 1.742.438 Valor normal
2009T2 1.733.353 Valor normal
2009T1 1.717.907 Valor normal
2008T4 1.701.000 Valor normal
2008T3 1.719.266 Valor normal
2008T2 1.689.000 Valor normal
2008T1 1.641.667 Valor normal
2007T4 1.615.475 Valor normal
2007T3 1.599.295 Valor normal
2007T2 1.584.292 Valor normal
2007T1 1.519.423 Valor normal
2006T4 1.426.758 Valor normal
2006T3 1.361.776 Valor normal
2006T2 1.314.987 Valor normal
2006T1 1.292.617 Valor normal
2005T4 1.199.009 Valor normal
2005T3 1.132.495 Valor normal
2005T2 1.093.459 Valor normal
2005T1 1.010.708 Valor normal
2004T4 959.768 Valor normal
2004T3 921.323 Valor normal
2004T2 912.248 Valor normal
2004T1 867.926 Valor normal
2003T4 824.728 Valor normal
2003T3 791.712 Valor normal
2003T2 766.453 Valor normal
2003T1 744.162 Valor normal
2002T4 723.333 Valor normal
2002T3 690.180 Valor normal
2002T2 669.496 Valor normal
2002T1 652.226 Valor normal
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available