INEbase. CONSUL
Time series base

Home icon  Bar  Basket of series () series  Bar  Print  Bar 
 Bar  Graph  Bar  Back

:
:
Total Nacional. Datos no ajustados de estacionalidad y calendario. Coste salarial total por trabajador. Euros. Base 2012.
Series
ETCL13724
Periodicity
Trimestral
Unit
Euros
DATA
PERIOD VALUE DATA TYPE NOTE
2024T1 2.206,06 Provisional
2023T4 2.359,38 Provisional
2023T3 2.117,80 Provisional
2023T2 2.262,63 Provisional
2023T1 2.126,63 Provisional
2022T4 2.268,00 Provisional
2022T3 2.032,05 Provisional
2022T2 2.153,88 Provisional
2022T1 2.006,61 Provisional
2021T4 2.165,79 Provisional
2021T3 1.952,37 Provisional
2021T2 2.064,37 Provisional
2021T1 1.907,82 Provisional
2020T4 2.061,32 Provisional
2020T3 1.859,12 Provisional
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available