Links to other sections on INEbase

Environmental protection expense accounts. Pilot study

Infographics:

Infografía: Gasto de la industria en protección ambiental en España